CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Điều gì khiến tôi khởi sự công việc kinh doanh ?

Câu trả lời đang được cập nhật...

Khi mới bắt đầu, tôi đã có được khách hàng như thế nào ?

Câu trả lời đang được cập nhật...

Lý do nào khách hàng chọn mua hàng của tôi ?

Câu trả lời đang được cập nhật...

Hiện này khách hàng mua hàng của tôi vì lý do gì ?

Câu trả lời đang được cập nhật...

Phương pháp chính để thu hút khách hàng ?

Câu trả lời đang được cập nhật...

Kh của tôi có nguồn gốc cụ thể từ đâu ?

Câu trả lời đang được cập nhật...

CÂU HỎI CỦA BẠN