Dự án – hoạt động

Tọa đàm tổng kết diễn đàn: Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam – Đó là lòng tự tôn dân tộc (27/05/2019)

(IDE) – Tại phiên họp ngày 15/6/2009, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo về Đề án tổ chức cuộc vận động “Người... 

Khóa học: Xử lí khủng hoảng truyền thông thời đại mới – Cơn gió Đông cho doanh nghiệp (20/05/2019)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Trước đây nhắc tới Khủng hoảng truyền thông, tất cả các doanh nghiệp đều lo lắng, sợ sệt, dè dặt trong xử lý. Khủng...