Tin thành viên IDE

Người hiến hơn 5.000 lạng vàng cho cách mạng và dòng thư nhắn gửi doanh nhân Việt Nam (10/11/2017)

(IDE) – Các thành viên của Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam đã có nhiều cơ hội được gặp, được nghe những lời chia sẻ của cụ... 

“Doanh nhân làm theo lời Bác – Lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh” (13/06/2016)

(IDE) Ngày 12/6, tại Hà Nội, Câu lạc bộ các nhà Công Thương Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị,... 

Câu lạc bộ các nhà Công Thương Việt Nam: Khẳng định vai trò liên kết (13/10/2015)

(IDE) – Dù mới thành lập cuối năm 2012 nhưng Câu lạc bộ các nhà Công Thương Việt Nam (CLB) đã tập hợp được hàng trăm thành viên là doanh nghiệp...