TC Kinh doanh và tiếp thị

Tạp chí in Kinh doanh & Tiếp thị ra đời từ năm 1995, được phát hành rộng rãi trong cả nước, đã hoàn thành trọng trách đối với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp cả nước.

Cùng với Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế CETAI (tiền thân IDE), Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị đã khẳng định được vị thế của mình trong đời sống của cộng đồng doanh nghiệp, có tiếng nói nhất định đối với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức kinh tế. Đánh dấu cho sự lớn mạnh này là năm 2004, Kinh doanh và Tiếp thị cùng cơ quan chủ quản CETAI cùng một số hiệp hội khác đã đề xuất, kiến nghị thành lập ngày “Doanh nhân Việt Nam”. Đề xuất này được chấp nhận và đến nay, ngày 13/10 hàng năm trở thành ngày hội của cộng đồng doanh nhân Việt.