Thành tích đạt được

Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Viện Đào tạo, Tư vấn và Phát triển Kinh tế IDE là thành viên tích cực của Liên hiệp các hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam.

IDE vinh dự được chào đón các chính khách của Chính phủ, Quốc hội tham dự những chương trình do IDE tổ chức: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng… Nhiều chương trình của IDE được nhận thư và lẵng hoa chúc mừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lá thư cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi doanh nhân Việt Nam là lá thư gửi thông qua Câu lạc bộ các nhà Công thương của IDE.

IDE tập hợp thành công các gia đình công thương tiền khởi nghĩa – những gia đình có đóng góp quyết định cho “Tuần lễ vàng” sau cách mạng tháng 8/1945. Như gia đình nhà công thương Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ, nhà công thương Đỗ Đình Thiện, nhà công thương Sơn Hà…

IDE đóng góp tích cực cho sự vận động lấy ngày 13/10 hàng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Các doanh nghiệp hội viên của IDE, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng thành công thương hiệu quốc gia: Công ty CP Cà phê Trung Nguyên, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Công ty CP Traphaco…