Mở những nút thắt để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững

Mở những nút thắt để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững (29/01/2018)

(IDE) – Chiều 28/1/2018, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp cùng Viện Đào tạo, tư vấn và phát triển...