Vai trò của người lao động trong sự thúc đẩy phát triển kinh tế thời hội nhập

Vai trò của người lao động trong sự thúc đẩy phát triển kinh tế thời hội nhập (19/08/2017)

(IDE) – Hội thảo “Vai trò và quyền lợi của người lao động trong sự thúc đẩy phát triển kinh tế thời hội nhập” do Ủy ban về các vấn...