Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu (05/10/2014)

(IDE) – Ngày 4/10/2014, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của Câu lạc bộ các nhà Công Thương Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao các doanh nhân tiêu biểu của Câu lạc bộ các nhà Công Thương Việt Nam đã vượt lên khó khăn, thách thức để tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả; thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo, nhân đạo, từ thiện, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và chính bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý: Các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phải chủ động, sáng tạo nắm bắt thị trường, tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, mô hình quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ gìn uy tín trong kinh doanh để trụ vững và từng bước phát triển vững chắc./.
PV