Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam

Tọa đàm tổng kết diễn đàn: Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam – Đó là lòng tự tôn dân tộc (27/05/2019)

(IDE) – Tại phiên họp ngày 15/6/2009, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo về Đề án tổ chức cuộc vận động “Người...