Người hiến hơn 5.000 lạng vàng cho cách mạng

Người hiến hơn 5.000 lạng vàng cho cách mạng và dòng thư nhắn gửi doanh nhân Việt Nam (10/11/2017)

(IDE) – Các thành viên của Câu lạc bộ các nhà Công thương Việt Nam đã có nhiều cơ hội được gặp, được nghe những lời chia sẻ của cụ...