Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Câu lạc bộ các nhà công thương Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu (05/10/2014)

(IDE) – Ngày 4/10/2014, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu doanh nhân tiêu...