Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị

“Doanh nhân làm theo lời Bác – Lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh” (13/06/2016)

(IDE) Ngày 12/6, tại Hà Nội, Câu lạc bộ các nhà Công Thương Việt Nam, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị,...