Xử lí khủng hoảng truyền thông

Khóa học: Xử lí khủng hoảng truyền thông thời đại mới – Cơn gió Đông cho doanh nghiệp (20/05/2019)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Trước đây nhắc tới Khủng hoảng truyền thông, tất cả các doanh nghiệp đều lo lắng, sợ sệt, dè dặt trong xử lý. Khủng...